Termeni si Conditii

Introducere

Acești Termeni și condiții standard ale site-urilor web scrise pe această pagină web vă gestionează utilizarea site-ului nostru, Quality Environment accesibil la qualityenvironment.ro.

Acești Termeni vor fi aplicați integral și vor afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard de site.

Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să folosească acest site.

Drepturi de proprietate intelectuala

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Quality Quality SRL și / sau licențiații săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest Website.

Vi se acordă licență limitată numai în scopul vizualizării materialelor conținute pe acest site web.

Restrictii

Sunteți strict restricționat de la următoarele:

- publicarea oricărui material al site-ului web în orice alt mijloc de comunicare;
- vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricărui material al site-ului;
- realizarea publică și / sau afișarea oricăror materiale ale site-ului;
- folosirea acestui site în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site;
-folosirea acestui site în orice fel care afectează accesul utilizatorilor la acest site;
- folosirea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate provoca daune site-ului sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
- implicarea în orice exploatare de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
-folosind acest site să se angajeze în orice publicitate sau marketing.

Anumite domenii ale acestui site sunt restricționate de la a vă fi accesate de dvs. și Quality Environment SRL poate restricționa în continuare accesul dvs. către oricare dintre zonele acestui site în orice moment, la discreția absolută. Orice cod de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site Web sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Conținutul dvs.

În Termenii și condițiile standard ale site-urilor web, "Conținutul dvs." va însemna orice text audio, video, imagini sau alte materiale pe care doriți să le afișați pe acest site. Prin afișarea conținutului dvs., acordați Quality Environment SRL o licență neexclusivă, irevocabilă, sub-licențiată la nivel mondial, pentru a le utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice media.

Conținutul dvs. trebuie să fie al dvs. și nu trebuie să invadeze drepturile unor terțe părți. Quality Environment SRL își rezervă dreptul de a elimina orice conținut din acest site de pe acest site în orice moment fără notificare.

Fara Garantii

Acest site este furnizat "ca atare", cu toate defectele, iar Quality Environment SRL nu exprima niciun fel de reprezentari sau garantii, de orice fel legate de acest site sau de materialele continute pe acest website. De asemenea, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat ca vă sfătuiește.

Limitare a Răspunderii

În niciun caz, Quality Environment SRL și niciunul dintre directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, indiferent dacă această răspundere este contractuală. Quality Environment SRL, inclusiv ofițerii, directorii și angajații săi, nu sunt responsabili pentru nici o răspundere indirectă, consecventă sau specială care decurge din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dvs. a acestui site web.

Compensație

Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură Quality Quality SRL de și împotriva oricăror și / sau a tuturor datoriilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legat de încălcarea vreuneia dintre prevederile acestor Termeni.

Anulabilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni se consideră nevalabilă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Variația Termenilor si Conditiilor

Quality Environment SRL are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment în măsura în care consideră potrivit și prin utilizarea acestui site vă este de așteptat să revizuiți aceste Termeni în mod regulat.

Transferabilitate

Quality Environment SRL are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în baza acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul Acordul

Acești termeni constituie întregul acord între Quality Environment SRL și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site Web și înlocuiesc toate înțelegerile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din România și vă veți supune jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în România pentru soluționarea eventualelor litigii.